Niemcy - Chorągiew ''Żurawie'' II - 1945

Krzyż wykonywany w Chorągwi ''Żurawie'' w Okręgu Północnym ZHP w Niemczech. Charakterystyczny "paskowany" rewers.

 

JAK ROZPOZNAĆ

  Charakterystyczny paskowany rewers.