Niemcy - Chorągiew ''Żurawie'' - 1945

Krzyż cynkowy wykonywany w Chorągwi ''Żurawie'' w Okręgu Północnym ZHP w Niemczech. Charakterystyczne sześcioramienne gwiazdki na ramionach lilijki.

 

JAK ROZPOZNAĆ

  Charakterystyczne sześcioramienne gwiazdki na lilijce oraz materiał, z którego wykonano krzyż.