Krzyż okupacyjny Miecznik

Krzyż autorstwa najprawdopodobniej warszawskiego zakładu Władysława Miecznika.