Nowe bicie krzyża z matrycy "angielskiej"

Pierwsze krzyże z tej matrycy wykonanej prawdopodobnie w Anglii wybito w 1943 roku. Używana była w okupowanych Niemczech, potem znów wróciła do Anglii. Krzyże często sygnowane NK i KN.

Krzyż ten to nowe bicie ze starej matrycy sprzed II wojny światowej w Anglii (lata pięćdziesiąte XX wieku?). Od kolejnego różni się detalami: układem promieniami wokół lilijki, węzłem na złączeniu wieńców czy kierunkiem wygięcia "żyłki" na trzecim od tego złączenia pojedynczym liściu wieńca laurowego.

Inne współczesne bicie krzyża "londyńskiego".

Krzyże oryginalne obejrzeć można m.in. w kolekcji Darka Krakowiaka ze Szczecina.