Krzyż CKDH z początku lat trzydziestych

Krzyż z lat trzydziestych o rysunku zbliżonym do wzoru Józefa Chylińskiego.