Powojenny krzyż ''krakowski' 1945

Krzyż wydany w 1945 roku za zezwoleniem Naczelnika Harcerzy przez Chorągiew Krakowską (Rozkaz L. 11 z dnia 26.11.1945).