Materiały źródłowe

Zestaw materiałów, które z pewnością pomogą poznać historię krzyża oraz zweryfikować funkcjonujące w obiegu mity. Dział niezwykle rozwojowy.

Dolny Śląsk wydaje swoje krzyże harcerskie

W 2013 roku Dolnośląska Chorągiew ZHP zdecydowała o rozpoczęciu emisji i prowadzeniu ewidencji krzyży harcerskich.

Pierwszy numer lwowskiego "Skauta"

W pierwszym numerze lwowskiego "Skauta" ogłoszony został konkurs na polską odznakę skautową.

Rozstrzygnięcie konkursu na odznakę

Rozstrzygnięcie konkursu "Skauta" na odznakę ogłoszono w 8 numerze z 1 lutego 1912 roku.