Niemcy - Chorągiew ''Żurawie'' II - 1945

Krzyż wykonywany w Chorągwi ''Żurawie'' w Okręgu Północnym ZHP w Niemczech. Charakterystyczny [...]

Niemcy - Chorągiew ''Żurawie'' - 1945

Krzyż cynkowy wykonywany w Chorągwi ''Żurawie'' w Okręgu Północnym ZHP w Niemczech. Charakterystyczne [...]

Niemcy - Ansbach koło Norymbergii - 1946

Krzyż wydany na zlecenie Komendy Okręgu Południowego ZHP w Niemczech w Ansbach koło Norymbergi [...]