Najstarszy masowo produkowany w Polsce krzyż

Krzyż wykonywany przez grawera Józef Chylińskiego w Warszawie, prawdopodobnie od końca 1915, a na pewno od 1916 roku.

Krzyż z początku lat dwudziestych

Wzór krzyża pojawiający się około roku 1922. Tomasz Sikorski przypuszcza, że wykonawcą krzyża był grawer J.  Michrowski [...]

Krzyż Jakóba Walenty z Krakowa (?)

Krzyż z lat trzydziestych prawdopodobnie  autorstwa Jakóba Walenty - grawera z Krakowa (ul. Floriańska 40).

Krzyż z początku lat trzydziestych CKDH

Kolejny krzyż o rysunku zbliżony do pierwszego wzoru Józefa Chylińskiego, dostarczany przez CKDH na początku [...]

Krzyż CKDH z początku lat trzydziestych

Krzyż z lat trzydziestych o rysunku zbliżonym do wzoru Józefa Chylińskiego.
      

Krzyż CKDH z drugiej połowy lat trzydziestych

Krzyż harcerski masowo produkowany przez Centralną Komisję Dostaw Harcerskich od przełomu lat 1935/36 [...]