Krzyż harcerski Centrali Dostaw Harcerskich 1945

Bity w białym metalu, pierwszy po wojnie wzór krzyża harcerskiego rozprowadzany masowo przez Centralę Dostaw Harcerskich.

Powojenny krzyż ''poznański'' 1945

Krzyż wydany w 1945 roku za zezwoleniem Naczelnika Harcerzy przez Chorągiew Wielkopolską (R. L. 11 z dnia 26.11.1945) [...]

Powojenny krzyż ''krakowski' 1945

Krzyż wydany w 1945 roku za zezwoleniem Naczelnika Harcerzy przez Chorągiew Krakowską (Rozkaz L. 11 z dnia 26.11.1945).

Krzyż harcerski Centrali Dostaw Harcerskich 1946

Krzyż harcerski rozprowadzany przez CDH w 1946 roku. Wzór zbliżony do krzyży Józefa Michrowskiego. [...]

Krzyż harcerski Centrali Dostaw Harcerskich 1946/47

Trzeci po wojnie wzór krzyża harcerskiego rozprowadzany przez CDH, z charakterystycznym, bardzo wąskim łączeniem [...]

Krzyż harcerski CDH bity do momentu likwidacji ZHP

Wzór krzyża jak poprzednio. Nakrętka z późniejszego okresu - jedynie z napisem CDH. Krzyż bity także w białym metalu [...]